• 0850 888 8160
  • destek@mektepsms.com
Toplu SMS Başlık Oluşturma

Toplu Mesajı diğer mesajlardan ayıran en önemli özellik gönderen kısmında görünen alfanumerik karakterlerdir. Normal bir mesaj 11 haneli sayısal bir numaradan gelirken, toplu sms sistemi üzerinden gelen mesajlarda toplamda en fazla 11 hane olan harf, rakam ve belirli noktalama işaretlerinden oluşan bir isimden gelir.

Toplu SMS Başlık Oluşturma konusunda kurallar bu konuda karar organı olan Bilgi Tekolojileri Kurumu (BTK) tarafından belirlenmektedir. Bu kurallar dışında herhangi bir talep maalesef karşılanamamaktadır..

Toplu SMS Başlık Oluşturma Kuralları
  • Uzunluk Sınırı: Gönderici adları (SMS Başlıkları) en az 3 en fazla 11 karakter uzunluğunda olabilir. Bu sınırların dışına çıkılamamaktadır.
  • Karakter Sınırı: Gönderici adladında 0-9 arası rakamlar, Türkçe karakter içermeyen büyük ve küçük harfler kullanılabilir. Bunların yanında boşluk bıralabilir, "*","-","." işaretleri de kelime aralarına eklenerek anlaşışır olması sağlanabilir. Türkçe karakter harfler (ç,ğ,ı,ö,ş,ü,Ç,Ğ,İ,Ö,Ş,Ü) gönderen adına eklenemez ama mesaj içeriğinde yazılmasında bir sakınca yoktur.
  • Kuruma Uygunluk: Gönderici adının belirlenmesinde en çok dikkat edilmesi gereken kısım, sözleşmede adı geçen kurumu / yetkiliyi / firma adını temsil edebilecek şekilde olması kuralıdır. Mesaj başlığından göndericinin kim olduğu anlaşılmıyorsa mesajın etkisi kaybolacağı gibi, BTK bu duruma müsade de etmemektedir.
    Örneğin; Cumhuriyet Ortaokulu adını "Cumh.O.O" gibi belirtmek, genel kabul görmüş kısaltmasını içerdiği için uygun olarak değerlendirilir ve kabul edilir. Ama bunun yerine "CUMHURIYET" şeklinde talep açılamaz, açılsa da kabul edilmez; çünkü bu bir genel ad örneğidir, Cumhuriyet mesaj gönderecek bir kurum ya da kişi değildir.